ผลงานการประกวด

ปีที่แข่งขัน :

ประเภทผลงาน :

รุ่นระดับอายุ :

ผลงานยอดเยี่ยม อันดับที่ 1

รุ่นระดัับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี

ด.ช.จิรายุ นู

รถบ้านสัตว์

ดูรายละเอียด

ผลงานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2

รุ่นระดัับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี

ด.ช.ภูมิพัฒน์ ทิตติวรเสรี

รถปูพิทักษ์สิ่งเเวดล้อม

ดูรายละเอียด

ผลงานยอดเยี่ยม อันดับที่ 3

รุ่นระดัับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี

ด.ญ.ชลิตา ไพศาลสุทธิเดช

รถกำจัดไฮเปอร์ (สมาธิสั้น)

ดูรายละเอียด

ผลงานชมเชย

รุ่นระดัับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี

ด.ช.พริศ ศิริไพบูลย์

รถใต้น้ำในฝัน

ดูรายละเอียด

ผลงานชมเชย

รุ่นระดัับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี

ด.ญ.ญัฐธิดา ศิริบุตร

รถหุ่นไล่กา

ดูรายละเอียด

ผลงานชมเชย

รุ่นระดัับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี

ด.ญ.เนธิสดา ตั้งยืนยง

รถอิ๊กแอ๊ก

ดูรายละเอียด

ผลงานชมเชย

รุ่นระดัับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี

ด.ญ.พรพระเทพ เชื้อเจ็ดองค์

รถช้างน้อยปันสุข

ดูรายละเอียด

ผลงานชมเชย

รุ่นระดัับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี

ด.ญ.มนสิชา ศรีดำ

รถลอยฟ้าแห่งนิรันดร์

ดูรายละเอียด