TOYOTA Dream Car Art Contest 2016 การประกวดวาดภาพระบายสี รถยนต์ในฝัน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นตัวแทนไปประกวดระดับโลก
Home ความเป็นมาโครงการ รายละเอียดการประกวด ผลงาน ติตต่อเรา
โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน
ทั้งนี้บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เข้าร่วมจัดการประกวดระดับประเทศอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเยาวชนไทยได้สร้างความภาคภูมิใจให้ประเทศ โดยการคว้ารางวัลใหญ่ระดับโลกมามากมาย ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก และเจ้าของผลงานยอดเยี่ยมดันดับ 1 ในระดับประเทศทั้ง 3 รุ่นระดับอายุ จะได้รับถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และทุนการศึกษาจากโตโยต้า และเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลระดับโลก จะได้เดินทางไปร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งรับเหรียญพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้จัดการประกวดเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทย โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ส่งผลให้มีผลงานของเยาวชนไทย ส่งเข้าร่วมโครงการจำนวนมากเป็นอันดับ 1 ของโลก และยังเป็นประเทศเดียวที่ประสบความสำเร็จในการคว้ารางวัลใหญ่ระดับโลกมากที่สุด