ผลงานการประกวด

ปีที่แข่งขัน :

ประเภทผลงาน :

รุ่นระดับอายุ :

ผลงานยอดเยี่ยม อันดับที่ 1

รุ่นระดับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี

ด.ช.วีรพงษ์ ชัยวรมุขกุล

รถซ่อมเเซมตึก

ดูรายละเอียด

ผลงานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2

รุ่นระดับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี

ด.ช.ทักขิไณย วัฒนารมย์

รถปะการังรักษ์โลก

ดูรายละเอียด

ผลงานยอดเยี่ยม อันดับที่ 3

รุ่นระดับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี

ด.ญ.ณัชชา วิโรจน์รัตน์

รถปลูกดอกไม้เพื่อสิ่งเเวดล้อม

ดูรายละเอียด

ผลงานชมเชย

รุ่นระดับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี

ด.ญ.เนณีญา บรรจงเมือง

รถก้อนเมฆผลิตฝน

ดูรายละเอียด

ผลงานชมเชย

รุ่นระดับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี

ด.ญ.ปวรา เเอ็ตติกจ์

รถดอกไม้

ดูรายละเอียด

ผลงานชมเชย

รุ่นระดับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี

ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ วิรุฬพัฒน์

รถอาหาร covid-19

ดูรายละเอียด

ผลงานชมเชย

รุ่นระดับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี

ด.ช.ปัณณวิชญ์ นิ่มเนียม

รถไดโนเสาร์

ดูรายละเอียด

ผลงานชมเชย

รุ่นระดับอายุ ต่ำกว่า 8 ปี

ด.ช.กิตติ์นภัส วงษ์ใหญ่

รถนกเหินดับไฟป่า

ดูรายละเอียด